Eğitim Felsefemiz

image

Tecrübe

Okulumuz, gücünü tecrübesinden ve öz kaynaklarından alan bir eğitim kuruluşudur.

İdealist

Eğitim kurumuna salt bir ticari işletme olarak bakmaz. Eğitim ve öğretimi bir ideal olarak görür.

Değerlere Saygı

İnanç ve değerlere saygılıdır ancak herhangi bir etnik grubun, camianın, siyasi grubun okulu değildir.

Liderlik

Eğitimin öncü kuruluşlarından biri olmayı hedefler.
image

Geleceğin eğitimi
bireylere hangi becerileri kazandırmalı?

Değişen dünyada eğitimin amacı bireylerin bu değişime uygun kazanımlar elde etmelerini sağlamaktır.
 • İnovasyon
 • Yaratıcılık
 • Eleştirel Düşünme
 • İletişim ve işbirliği
 • Okuma ve dil becerileri
 • Bilimsel ve tasarımsal düşünme
 • Matematik okuryazarlığı
 • Dijital dünya vatandaşlığı

Geleceğin eğitimi
nasıl bireyler yetiştirmeli?

Değişen dünyada eğitimin amacı bireylere aşağıdaki özellikleri kazandırmaktır.
 • Yaratıcı ve inovatif
 • Eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek
 • Matematik ve fen okuryazarı
 • İletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen
 • İnisiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, liderlik vasıflarına sahip
 • Üretken
 • Medya, enformasyon ve dijital okuryazarlık becerilerine sahip
image

Eğitim Modelimiz

Eğitimin Öncüsü: Mod Eryaman Koleji

Etkinliklerimizden Haberdar Ol!

Okulumuzla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.